Onderzoek van start in deelgebied Kruisberg/Langerak: meedenken? Nu is het moment!

We zijn gestart met het Ontwerpend Onderzoek in deelgebied De Kruisberg, Kruisbergse bossen en Langerak op weg naar een omgevingsvisie. Graag doen we dat samen met jou! Eerste verkenning Het ontwerpend onderzoek in dit deelgebied, waar ‘Beleving’ en ‘Gezonde samenleving’ de belangrijkste thema’s zijn, wordt uitgevoerd onder leiding van procesbegeleider Bernadette Janssen. Zij is begonnen…