Milieueffectenrapportage: voor een toekomstbestendige omgevingsvisie

De ontwikkeling van de omgevingsvisie is in volle gang. Hier staat in hoe wij willen dat de toekomstige leefomgeving van Doetinchem eruitziet. Maar wat is het effect van de beoogde plannen op het milieu? En passen de plannen binnen wet- en regelgeving? Zelfstandig adviseur Willie Fikken ondersteunt de gemeente bij het maken van de milieueffectenrapportage…