Gemeenteraad Doetinchem besluit: bespreking omgevingsagenda in januari

Tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 9 december heeft de gemeenteraad besloten de omgevingsagenda verder te bespreken tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 13 januari 2022. Na afloop van de beeldvormende raadsvergadering van 13 januari, kunnen wij je informeren over hoe en wanneer je de omgevingsagenda kunt bekijken. In gesprek blijven over de omgevingsagenda Samen met jou…