De afgelopen maanden dachten inwoners, ondernemers en bezoekers van de Wehlse Broeklanden na over de vraag: hoe wil ik dat dit gebied er in de toekomst uit komt te zien? Waar liggen de kansen? Alle ideeën zijn verenigd in een document, de deelvisie, die je nu kunt inzien.

Bekijk de deelvisie>>

De ideeën in het document gebruiken we om tot één overkoepelende omgevingsvisie voor Doetinchem te komen. Dit document presenteert dus geen definitieve plannen voor de Wehlse Broeklanden. Het kan zijn dat je plannen in het document ziet, die uiteindelijk geen plek krijgen in de omgevingsvisie. Of andersom.

In totaal komen er 11 deelvisies, van 11 deelgebieden. Alle ideeën verenigen we zoveel mogelijk in de omgevingsvisie. Hierbij zullen we ook keuzes moeten maken.

Heb je nog aanvullende ideeën?
We horen ze graag! Alleen: dit document passen we voor nu niet meer aan. Als gemeente vinden we het belangrijk dat de inwoners die de afgelopen maanden hebben bijgedragen, zich blijven herkennen in deze deelvisie. We kunnen je reactie wel gebruiken voor de uiteindelijke, gemeentebrede omgevingsvisie van Doetinchem. Dus, zie jij nog meer kansen? Laat het ons weten via het contactformulier onderaan deze pagina. Of stuur een e-mail. Vermeld hierbij s.v.p. dat je reageert op de deelvisie van de Wehlse Broeklanden.

Hoe gaat het verder?
Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van alle 11 deelvisies. Deze doen zoveel mogelijk recht aan de wensen en ideeën van de inwoners en ondernemers uit dat gebied. Het is daarmee een visie van, door en voor de mensen zelf.

De deelvisies hebben nog geen juridische status. Dat wil zeggen: we gaan van 11 deelvisies terug naar één gemeentebrede omgevingsvisie. Om dit te bereiken moeten we keuzes maken. Niet alle ideeën zijn uitvoerbaar en daardoor kunnen er geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de deelvisies.

De resultaten van de 11 deelvisies bespreekt de gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Passen de ideeën voor de toekomst in het huidige beleid of vraagt het om aanpassingen van het beleid? Sluit het voldoende aan bij de ambities zoals recent door de gemeenteraad in het Omgevingswet Koersdocument zijn vastgelegd?

En: sluiten de deelvisies voldoende aan op de landelijke, wettelijke opgaven voor de toekomst? Ook kan het zijn dat voorstellen uit de verschillende deelvisies met elkaar botsen en dat we keuzes moeten maken.

Op naar één concept-omgevingsvisie
Alle ideeën in de deelvisies verwerken we uiteindelijk tot één concept-omgevingsvisie voor heel Doetinchem. In het voorjaar van 2021 kun je het concept o.a. via deze website inzien én hierop je reactie geven. Heb je in de tussentijd nog mooie ideeën die je wilt delen? Laat het ons weten via omgevingswet@doetinchem.nl.

*Let op: zoals gezegd moeten er keuzes gemaakt worden en staan we ook voor landelijke regels en opgaven. Hierdoor kunnen niet alle ideeën één op één worden meegenomen in de gemeentebrede omgevingvisie.

Reageer op de deelvisie:

[wpforms id=”2618″ title=”false” description=”false”]