Onlangs vroegen we jullie om de concept-deelvisie van Slangenburg te bekijken. En na te denken over de vraag: welke kansen zie jij voor dit gebied in de toekomst? We hebben waardevolle reacties binnengekregen. Alle ideeën en aanvullingen hebben we inmiddels verwerkt tot een definitieve deelvisie, die je nu kunt inzien.

Bekijk de deelvisie>>

Over deze deelvisie
De ideeën in deze deelvisie gebruiken we om tot één overkoepelende omgevingsvisie voor Doetinchem te komen. Dit document presenteert dus geen definitieve plannen voor Slangenburg. Het kan zijn dat je plannen in het document ziet, die uiteindelijk geen plek krijgen in de omgevingsvisie. Andersom is ook mogelijk.

In totaal komen er 11 deelvisies, van 11 deelgebieden. Alle ideeën verenigen we zoveel mogelijk in de omgevingsvisie. Hierbij zullen we ook keuzes moeten maken.

Wat waren de reacties?
Verschillende inwoners en ondernemers bekeken de concept-deelvisie en deelden hun ideeën en mening. Een greep uit de thema’s die voorbijkwamen.

Samenwerking buurgemeente Bronckhorst
Eén van de inwoners merkte terecht op dat Slangenburg in de praktijk niet ophoudt aan de rand van de Turfweg. Het plangebied voor deze bewuste deelvisie is hier echter wel begrensd.

De suggestie: om van Slangenburg een aaneengesloten, harmonisch geheel te maken zal ook samengewerkt moeten worden met gemeente Bronckhorst. Een waardevolle aanrader die we als gemeente zeker meenemen voor het vervolg: de omgevingsvisie van héél Doetinchem.

Insecten- en bijenvriendelijke bloemen inzaaien
Eén van de inwoners opperde het idee om agrariërs te enthousiasmeren om een strook landbouwgrond in te zaaien met insecten- en bijenvriendelijke bloemen. “Vaak is er een stuk grond onder bomen waar het gewas al minder groeit. Laat hen dit stuk grond benutten voor dit soort bloemen.” Goed voor de bijenpopulatie én het zorgt voor meer variatie in het landschap.

Een mooi advies dat aansluit bij de deelvisie voor Slangenburg. De visie zet namelijk in op een aantrekkelijk landschap met een goed evenwicht tussen natuur, recreatie, wonen en landbouw. Uit gesprekken is ook gebleken dat agrariërs hierover zelf ideeën hebben. Het gaat dan specifiek om gezamenlijk bermbeheer en inzaaien van akkerranden (zie pagina 55 van de deelvisie).

Verder bestaan er subsidieregelingen om akkerranden in te zaaien en bloemrijke akkers te creëren. Het is aan de agrariërs om hier gebruik van te maken.

Uiteenlopende agrarische bedrijven
Eén van de inwoners merkt op dat in de concept-deelvisie met name wordt gesproken over melkveehouders. Andere agrarische bedrijvigheid die plaatsvindt in Slangenburg ontbreekt, waaronder varkens- en pluimveehouderijen, akkerbouw, loonwerk, hovenieren en landbouwmechanisatie.

Een terechte opmerking. Daarom hebben we de tekst op pagina 63 van de deelvisie aangepast door ‘de melkveehouderij’ te vervangen door ‘de agrarische sector’.

Vervolg geven aan opgestarte dialoog met agrariërs
Een andere belangrijke suggestie is om de dialoog die de afgelopen periode is aangegaan met agrariërs in Slangenburg, een nadrukkelijk vervolg te geven. Het idee: agrariërs en ambtenaren die in een aantal werkgroepen samen concrete voorbeelden van de agrariërs integraal doordenken. In de werkgroepen wordt gedacht vanuit gebiedsdoelen en mogelijkheden: hoe kan het wel?

Een waardevolle aanvulling die recht doet aan het belang van goede communicatie. Op pagina 77 van de deelvisie is daarom een extra kopje hierover toegevoegd.

Geef binnenkort je reactie op de concept-omgevingsvisie
Alle ideeën in de deelvisies gaan we nu verwerken tot één concept-omgevingsvisie voor heel Doetinchem. In het voorjaar van 2021 kun je het concept o.a. via deze website inzien én hierop reageren. Heb je in de tussentijd nog mooie ideeën die je wilt delen? Laat het ons weten via omgevingswet@doetinchem.nl.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties