Gemeenteraad neemt kennis van omgevingsagenda en bepaalt volgorde van opgaven

De gemeenteraad van Doetinchem heeft kennisgenomen van de omgevingsagenda. Dit is een tussenstap in de richting van de omgevingsvisie voor onze gemeente. In de agenda staan belangrijke opgaven benoemd. De gemeenteraad heeft in haar besluit aangegeven welke opgaven het eerst moeten worden opgepakt. We kunnen namelijk niet alles tegelijk. Het verder uitwerken van die opgaven…

Gemeenteraad Doetinchem besluit: bespreking omgevingsagenda in januari

Tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 9 december heeft de gemeenteraad besloten de omgevingsagenda verder te bespreken tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 13 januari 2022. Na afloop van de beeldvormende raadsvergadering van 13 januari, kunnen wij je informeren over hoe en wanneer je de omgevingsagenda kunt bekijken. In gesprek blijven over de omgevingsagenda Samen met jou…