De 11 deelvisies uit de 11 tijdelijke deelgebieden zijn inmiddels allemaal definitief en met behulp van jouw input gemaakt. Iedere deelvisie is een mooi overzicht van wat er in dat gebied speelt: welke kansen en uitdagingen zien de mensen uit het gebied? Wat moet vooral blijven zoals het is en wat zou kunnen of moeten veranderen? Met deze rijke oogst kunnen we aan de slag met de omgevingsvisie zelf. Inmiddels krijgt de omgevingsvisie voor Doetinchem steeds meer vorm, en daar kun jij aan bijdragen. We vertellen je er alles over.

Hoe zat het ook alweer?
Vanaf 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet van start. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, auto- en spoorwegen en water.

Vanwege deze nieuwe wet krijgen we als gemeente straks één omgevingsvisie. Daarin staat hoe we willen dat onze toekomstige, fysieke leefomgeving eruitziet. Om tot deze visie te komen, onderzochten we in 11 deelgebieden welke kansen daar zijn. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voor elk deelgebied hebben we de ideeën verenigd in een deelvisie.

De komende maanden gaan we verder met het vormgeven van die gemeentebrede omgevingsvisie. Zodra de omgevingsvisie in concept klaar is, kun je deze inzien en er op reageren. Zo komen we tot een omgevingsvisie waarin zoveel mogelijk Doetinchemmers zich herkennen. Je leest er snel meer over.

Waardevolle input
De gemeente Doetinchem wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan of gereageerd op de deelvisies. Met al jouw info hebben we een schat aan kennis en ideeën voor de komende jaren. Nu is het aan ons om te kijken waar de gevoeligheden, kansen en uitdagingen liggen en wat relevant is voor de omgevingsvisie.

Soms zijn reacties, meningen of ideeën zo specifiek op een deelgebied gericht, dat het niet past binnen de omgevingsvisie voor Doetinchem. Dat betekent niet dat deze reacties in de prullenbak verdwijnen. Alles wordt bewaard, want mogelijk kan een idee een mooie plek krijgen binnen een ander project/plan. Als wij bijvoorbeeld weten dat velen van jullie in een bepaalde straat graag meer openbaar groen willen, dan kunnen we hier rekening mee houden op het moment dat we de straat moeten openbreken voor onderhoud. Het moet wel haalbaar zijn uiteraard. Het mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de veiligheid in de straat.

Jouw mening telt
Aan de hand van de 11 deelvisies, planMER, bestaand beleid en landelijke opgaves wordt de omgevingsvisie voor Doetinchem opgebouwd. Alles wordt samengebracht in één document. Deze concept-omgevingsvisie kun je rond maart/april 2021 van ons verwachten. We raden iedereen aan deze concept-omgevingsvisie goed door te lezen en ons te laten weten wat je er van vindt. Het gaat namelijk over jouw omgeving! Nadat alle reacties op de concept-omgevingsvisie zijn verwerkt, gaat de ontwerp omgevingsvisie in mei naar het college. Uiteraard kun je ook tijdens de formele inzagetermijn reageren, waarna in de herfst van 2021 de omgevingsvisie naar de gemeenteraad gaat ter besluitvorming.

Op weg naar één omgevingsvisie
In Doetinchem zijn we op weg naar een omgevingsvisie waaraan zo veel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben bijgedragen. Dit doen we onder de noemer ‘ontwerpend onderzoek’. Dit betekent dat we samen een leerproces doorlopen. Wij gooien een bal op en de samenleving reageert hierop, maar ook andersom: de samenleving komt met een idee en wij kijken of het haalbaar is.

Mede door corona vindt er geen fysiek debat plaats. Daarom geven we dit nu op een andere manier vorm. We nodigen je van harte uit om samen met ons te blijven werken aan een omgevingsvisie voor Doetinchem. Via deze website en via de gemeentelijke informatiepagina in het Doetinchems Vizier houden wij jou op de hoogte.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties