Aangenaam wonen, werken en verblijven in Wehl. Dankzij een gevarieerd woningaanbod, dat ook aantrekkelijk is voor starters en ouderen. En het behouden en verder ontwikkelen van een levendig dorpshart met horeca, supermarkten en (kleding)winkels. Wehl biedt volop kansen voor de toekomst. Welke zijn dat volgens jou? Bekijk de deelvisie en reageer!

Wat is een deelvisie?
Als gemeente krijgen we straks één omgevingsvisie. Daarin staat hoe we willen dat onze toekomstige leefomgeving eruitziet. Om tot deze visie te komen, onderzoeken we in 11 deelgebieden welke kansen daar zijn. Samen met inwoners en ondernemers. Voor elk deelgebied hebben we de ideeën verenigd in een deelvisie. Zo ook voor het deelgebied ‘Wehl’.

De 11 deelvisies vormen uiteindelijk de bouwstenen voor de gemeentebrede omgevingsvisie. De deelvisies presenteren dus niet de definitieve plannen voor jouw woon- of werkomgeving, maar vormen wel een belangrijk vertrekpunt.

Bekijk de deelvisie en geef je mening
De concept-deelvisie van het deelgebied ‘Wehl’ kun je hier downloaden. Uiteraard horen we graag jouw mening op deze conceptversie. Kun jij je vinden in de ideeën, kansen en uitdagingen? Of heb je nog belangrijke aanvullingen? We horen graag je ideeën.

Hoe kun je reageren?
Je kunt reageren op deze deelvisie tot en met 24 juni. Geef je reactie via het invulformulier onderaan deze pagina. Liever telefonisch contact? Laat je telefoonnummer achter, dan bellen we je zo snel mogelijk.

Blijf reageren, ook ná de reactietermijn
Maar: ook daarná zijn jouw ideeën of wensen nog meer dan welkom! Deze worden dan niet meer verwerkt in de deelvisie, maar kunnen we dan nog wel meenemen om tot één gemeentebrede omgevingsvisie te komen*.

Ik heb mijn reactie ingestuurd. Hoe gaat het verder?
Zodra de reactietermijn gesloten is, verwerken we alle reacties zo goed mogelijk in de deelvisie. Daarna maken we de deelvisie definitief en staat de inhoud vast. Dit resulteert uiteindelijk in 11 deelvisies. Deze doen zoveel mogelijk recht aan de wensen en ideeën van de inwoners en ondernemers uit dat gebied. Het is daarmee een visie van, door en voor de mensen zelf.

De deelvisies hebben nog geen juridische status. Dat wil zeggen: we gaan van 11 deelvisies terug naar één gemeentebrede omgevingsvisie. Om dit te bereiken moeten we keuzes maken. Niet alle ideeën zijn uitvoerbaar en daardoor kunnen er geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de deelvisies.

De resultaten van de 11 deelvisies bespreekt de gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Passen de ideeën voor de toekomst in het huidige beleid of vraagt het om aanpassingen van het beleid? Sluit het voldoende aan bij de ambities zoals recent door de gemeenteraad in het Omgevingswet Koersdocument zijn vastgelegd?

En: sluiten de deelvisies voldoende aan op de landelijke, wettelijke opgaven voor de toekomst? Ook kan het zijn dat voorstellen uit de verschillende deelvisies met elkaar botsen en dat we keuzes moeten maken.

Op naar één concept-omgevingsvisie
Alle ideeën in de deelvisies verwerken we uiteindelijk tot één concept-omgevingsvisie voor heel Doetinchem. In het voorjaar van 2021 kun je het concept o.a. via deze website inzien én hierop je reactie geven. Heb je in de tussentijd nog mooie ideeën die je wilt delen? Laat het ons weten via omgevingswet@doetinchem.nl.

*Let op: zoals gezegd moeten er keuzes gemaakt worden en staan we ook voor landelijke regels en opgaven. Hierdoor kunnen niet alle ideeën één op één worden meegenomen in de gemeentebrede omgevingvisie.

Reageer op de deelvisie:

[wpforms id=”2618″ title=”false” description=”false”]