De gemeenteraad van Doetinchem heeft kennisgenomen van de omgevingsagenda. Dit is een tussenstap in de richting van de omgevingsvisie voor onze gemeente. In de agenda staan belangrijke opgaven benoemd. De gemeenteraad heeft in haar besluit aangegeven welke opgaven het eerst moeten worden opgepakt. We kunnen namelijk niet alles tegelijk. Het verder uitwerken van die opgaven doen we samen met onze inwoners, ondernemers en andere partners.

De opgaven die door de raad zijn aangewezen om als eerst uit te werken, zijn:

  • Doetinchem woonstad en woondorpen
  • Toekomstbestendig centrum van de stad Doetinchem
  • Ontwikkelstrategie voor de stationsomgeving
  • Op zoek gaan naar mogelijkheden voor de gebieden ‘Slangenburg en omgeving’ en ‘Gaanderen en omgeving’. Dit doen we samen met de agrarische ondernemers en andere betrokkenen in het gebied. Samen werken we aan een procesaanpak.

Bekijk de omgevingsagenda
Nu de gemeenteraad kennis heeft genomen van de omgevingsagenda en de volgorde van de opgaven heeft bepaald, delen we het document. Download de omgevingsagenda en het raadsbesluit. Heb je vragen of opmerkingen over de agenda? Neem dan gerust contact met ons op via omgevingswet@doetinchem.nl of bel met (0314) 377 377.

Omgeving betrekken bij de uitwerking
Om van de omgevingsagenda naar omgevingsvisie te komen, is participatie erg belangrijk. Dat wil zeggen dat we graag per opgave samen met inwoners, ondernemers en partners werken aan de uitwerking. Deze uitwerkingen vormen uiteindelijk de onderdelen van de omgevingsvisie. Belangrijk om te vermelden is dat de omgevingsvisie een levendig document is. Niet alle thema’s worden gelijktijdig uitgewerkt. Dit betekent dat de omgevingsvisie de komende jaren steeds completer wordt.

Deelvisies: belangrijke bouwstenen voor verdere uitwerking
De deelvisies uit de 11 tijdelijke deelgebieden vormen belangrijke bouwstenen voor de uitwerking van de opgaven uit de agenda. Daar waar informatie ontbreekt, wordt dit verder onderzocht of besproken.

Vervolg
Iedere opgave van de omgevingsagenda heeft verschillende belanghebbenden. In de uitwerking van de opgaven moeten dan ook verschillende mensen worden betrokken. Op deze website houden wij jou op de hoogte van de momenten waarop je eventueel aan kunt haken bij de uitwerking. Zo werken we samen aan de omgevingsvisie.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties