Door: Els Wentink

Zoals je wellicht al weet gaat op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 de Omgevingswet van start. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Ruim 26 wetten en 400 regelingen worden gebundeld tot 1 wet. Hierbij stelt elke gemeente een zogenoemd omgevingsplan op. Zo ook Doetinchem. Wat houdt dit precies in? En wat ga je hier als inwoner van merken? Ik vertel je er graag meer over.

Wat is een omgevingsplan?
In het omgevingsplan staan alle regels over de fysieke leefomgeving van Doetinchem. De fysieke leefomgeving betekent: alles wat er ‘buiten’ te vinden is aan bomen, wegen, gebouwen, enzovoorts. Maar ook lucht, geluid, water en bodem behoren tot de fysieke leefomgeving.

Een voorbeeld: in het omgevingsplan staat hoeveel geluid een bedrijf mag produceren. Maar ook of je op een bepaald stuk grond mag bouwen. En, zo ja: wát mag je daar dan bouwen?

Wat verandert er door de komst van het omgevingsplan?
Op dit moment gelden er in Doetinchem nog bestemmingsplannen. Wil je als inwoner iets bouwen, zoals een dakkapel of aanbouw? Dan toetsen wij je aanvraag aan het bestemmingsplan dat op die grond geldt. Past jouw plan niet in het bestemmingsplan, dan wijzigen we in sommige gevallen het bestemmingsplan. Dit neemt vaak veel tijd in beslag.

Het nieuwe omgevingsplan is één plan dat geldt voor de complete gemeente. Hierdoor is het omgevingsplan globaler en flexibeler ingestoken dan de huidige bestemmingsplannen. Het doel is dat er meer ruimte is voor ideeën/plannen van inwoners of bedrijven en dat deze sneller aan één omgevingsplan kunnen worden getoetst. Hierdoor verloopt de vergunningverlening eenvoudiger en sneller.

Hoe komen we in Doetinchem tot het omgevingsplan?
Als gemeente vinden we het waardevol om het omgevingsplan samen met jou als inwoner op te stellen. Daarom zijn we in elf deelgebieden met inwoners en ondernemers in gesprek gegaan over hun ideeën en plannen voor hun fysieke leefomgeving. De opbrengsten van de deelgebieden vatten we samen in een rapport.

Samen met inwoners gaan we de komende maanden in gesprek om te bekijken hoe we de elementen uit de elf rapporten het best kunnen samenvatten in één omgevingsvisie. Dit is een strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van Doetinchem. De omgevingsvisie vormt uiteindelijk de basis voor het omgevingsplan. Zo kunnen onderwerpen in de omgevingsvisie leiden tot regels in het omgevingsplan, denk bijvoorbeeld aan regels rondom geluidswaarden.

Wat gaat er in 2020 gebeuren?
Er wordt nu al hard gewerkt aan de rapporten van de elf deelgebieden. Zoals gezegd vormen die rapporten de basis voor de omgevingsvisie van de gemeente. Een deel van de voorstellen uit de visie verwerken we in het omgevingsplan. Waar het kan, kijken we in 2020 al naar hoe we dit kunnen verwerken. Pas als de omgevingsvisie zelf klaar is, in 2021, kan de definitieve vertaling plaatsvinden.

Van een juridisch naar leesbaar omgevingsplan
Het omgevingsplan en het opstellen daarvan is een vrij juridisch verhaal. Daarom gaan we ook aan de slag met een leesbare variant van het omgevingsplan. We beginnen met de meest voorkomende vragen. In de leesbare variant kun je als inwoner of bedrijf aan de hand van vragen en antwoorden zélf ontdekken of je een bepaald idee wel of niet mag uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een berging aan huis.

Op naar een toepasbaar omgevingsplan!
Zo werken we uiteindelijk toe naar een eenvoudig toepasbaar omgevingsplan. Een omgevingsplan dat jou als inwoner van Doetinchem gaat helpen snel duidelijkheid te krijgen in de vergunningverlening rondom jouw plannen.

Meer weten? Houd de website in de gaten
In dit artikel heb ik een eerste introductie gegeven over het omgevingsplan. Uiteraard kent het omgevingsplan nog tal van andere facetten. Wil je hierover graag meer weten? Houd deze website in de gaten en lees binnenkort mijn volgende artikel over het omgevingsplan. Daarin geef ik je graag een doorkijkje naar 2021.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties