De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023. De uitgestelde datum moet zorgen voor meer tijd om alles goed voor te bereiden. Minister Hugo de Jonge heeft voor dit uitstel gekozen omdat met name op technisch gebied nog veel moet gebeuren.

Inmiddels zijn bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen al aangesloten op het nieuwe systeem. Er wordt al veel geoefend en de vergunningverlening functioneert goed.

Meer tijd nodig
Toch is er meer tijd nodig. Er zijn vooral nog onzekerheden bij de zogeheten planketen. Hier kunnen gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen publiceren.

“De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering,” aldus minister De Jonge.

Over de Omgevingswet
De Omgevingswet versimpelt de regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, auto- en spoorwegen en water. De Omgevingswet bepaalt dat iedere gemeente een omgevingsvisie en een omgevingsplan moet maken. In de omgevingsvisie staat welke richting we op willen met onze leefomgeving.

Wat betekent dit voor de uitrol in Doetinchem?
In Doetinchem gaan we onverminderd door met de voorbereidingen. Zodat we er klaar voor zijn als de wet ingaat!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties