De ontwikkeling van de omgevingsvisie is in volle gang. Hier staat in hoe wij willen dat de toekomstige leefomgeving van Doetinchem eruitziet. Maar wat is het effect van de beoogde plannen op het milieu? En passen de plannen binnen wet- en regelgeving? Zelfstandig adviseur Willie Fikken ondersteunt de gemeente bij het maken van de milieueffectenrapportage (MER). Hij vertelt: “Vroegtijdig inzicht voorkomt teleurstellingen achteraf.”

Vanaf 2021 krijgen we één omgevingsvisie voor heel Doetinchem. Om dit behapbaar te maken, worden er de komende tijd eerst deelvisies opgesteld voor 11 verschillende deelgebieden. De deelvisies brengen de kansen en uitdagingen van elk gebied in kaart én vormen uiteindelijk de basis voor de overkoepelende omgevingsvisie. Tegelijk stellen we ons omgevingsplan op. Dit proces noemen we het Ontwerpend Onderzoek.

Afspraken maken
Willie: “Gemeente Doetinchem heeft de ambitie om in de omgevingsvisie enkele concrete stappen te zetten. Hoe gaat de landbouw zich ontwikkelen? Waar kunnen windturbines komen? En waar creëren we zo nodig ruimte voor uitbreiding van bedrijvigheid? Hierover denkt de gemeente sámen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden na.”

Besluiten onderbouwen
Willie vervolgt: “Al die plannen hebben invloed op het milieu en de omgeving. Met een milieueffectenrapport toets je die invloed én onderbouw je een bepaald besluit. Kan de intensieve veehouderij uitbreiden? En wat betekent dit voor de leefomgevingskwaliteit van een nabijgelegen woonwijk? Denk bijvoorbeeld aan geurhinder voor omwonenden. En hoe verhoudt zich dit tot de ambitie om de landbouw te verduurzamen?”

MER versterkt omgevingsvisie
Gemeente Doetinchem kiest ervoor om de milieueffectenrapportages gelijktijdig met het Ontwerpend Onderzoek uit te voeren. Willie: “Dat juich ik toe. De komende tijd gaan we de ideeën vanuit de deelgebieden toetsen in de milieueffectenrapportage. Dan zie je direct of een bepaald plan realistisch, haalbaar, wenselijk en passend bij de wet- en regelgeving is. Zo niet? Dan kan de gemeente nú al kijken naar alternatieven.”

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De eerste stap binnen de MER is de vaststelling van de zogenoemde ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. Willie: “Daarin staat wat we wel en niet toetsen in de MER En hoe gedetailleerd we het onderzoek gaan uitvoeren. Ook benoemen we hierin de focuspunten, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en de ontwikkeling van het stedelijk gebied.”

Geef je reactie!
Wil jij ook meedenken over de focuspunten binnen de milieueffectenrapportage? Dat kan! Willie: “Van woensdag 9 oktober tot en met 19 november 2019 kun je de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzien én hierop reageren via omgevingswet@doetinchem.nl of via postbus 9020, 7000 HA Doetinchem o.v.v. Zienswijze NRD Omgevingsvisie Doetinchem.”

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties