Eind 2017 startten we als gemeente met de eerste (inventarisatie)fase voor de uitrol van de Omgevingswet. Nu, 3 jaar later, krijgt de omgevingsvisie voor Doetinchem geleidelijk aan vorm. Basten Simmelink is als illustrator / ontwerper visuele communicatie betrokken bij het proces en vertelt over het proces.

De zomer van 2019 vormde het startschot voor het ‘Ontwerpend Onderzoek’ in 11 tijdelijke deelgebieden van Doetinchem. Samen met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden is hier tijdens verschillende bijeenkomsten per deelgebied nagedacht over de vraag waar de kansen en uitdagingen liggen in dat gebied.

Deelvisies
Het resultaat zijn 11 deelvisies, die binnenkort worden samengevoegd tot dé omgevingsvisie voor heel Doetinchem. Dat proces is nu in volle gang. Basten: “Een aantal deelvisies is al klaar en in te zien. De andere volgen binnenkort. In de deelvisies hebben we alle ideeën van de inwoners en ondernemers zo goed mogelijk verenigd. Tegelijk staan de deelvisies niet vast en hebben ze geen juridische status. Ze vormen wel de basis voor de overkoepelende omgevingsvisie. Het kan dus zijn dat bepaalde ideeën juist wel of niet terugkomen in de uiteindelijke omgevingsvisie.”

Van deel- naar omgevingsvisie: een zorgvuldig proces
De komende tijd worden de 11 deelvisies dus samengevoegd tot één omgevingsvisie. Basten licht toe: “Dat moet heel zorgvuldig gebeuren. We willen uiteraard dat iedereen zich in de visie herkent.

En we willen niet voorbijgaan aan kleinschalige / lokale initiatieven die tijdens de bijeenkomsten zijn geopperd. Tegelijk hebben we als gemeente bepaalde doelstellingen en (landelijke) opgaven waar we rekening mee moeten houden, zoals klimaatadaptatie en de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.”

Oplossingen vinden
De deelvisies simpelweg samenvoegen, gaat dus niet. Basten: “Als je de deelvisies naast elkaar legt, zie je dat een bepaald gebied soms twee of meer deelgebieden bestrijkt, bijvoorbeeld een bos. Zo kan het voorkomen dat de inwoners van het ene deelgebied heel andere ideeën hebben voor dat bos dan de inwoners van het andere deelgebied. Aan ons de uitdaging om hier een goede oplossing voor te vinden.”

Op naar een concept-omgevingsvisie
Mede daarom blijft de mening van jou als inwoner of ondernemer van onschatbare waarde. Basten: “In het voorjaar van 2021 kun je de eerste concept-omgevingsvisie inzien en hierop je reactie geven. Zodat we uiteindelijk tot één omgevingsvisie komen waar iedereen zich in Doetinchem in herkent.”