Wat doen we in gemeente Doetinchem aan de realisatie van de Omgevingswet? Welke ambitie ligt er? Waar staan we? Wat moet er nog gebeuren? En wat is er besproken tijdens raadsvergaderingen en bijeenkomsten? Lees er alles over in onderstaande documenten.

Omgevingsagenda en raadsbesluit

Nu de gemeenteraad kennis heeft genomen van de omgevingsagenda en de volgorde van de opgaven heeft bepaald, delen we het document. Heb je vragen of opmerkingen over de agenda? Neem dan gerust contact met ons op via omgevingswet@doetinchem.nl of bel met (0314) 377 377.

In de agenda staan belangrijke opgaven benoemd. De gemeenteraad heeft in haar besluit aangegeven welke opgaven het eerst moeten worden opgepakt. We werken deze opgaven verder uit met onze inwoners, ondernemers en andere partners.

Download de omgevingsagenda en het raadsbesluit.

Groeiboek

Benieuwd wat wij als gemeente al hebben bereikt én wat wij nog gaan doen rondom de Omgevingswet? In dit Groeiboek lees je een uitgebreid verslag. We vullen het boek periodiek aan met de nieuwste ontwikkelingen.

Lees het Groeiboek

* Vanwege privacyredenen zijn de personen op de foto’s in dit Groeiboek onherkenbaar gemaakt, tenzij uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Koersdocument

Wat zijn onze ambities voor gemeente Doetinchem? En hoe geven we de omgevingsvisie en het omgevingsplan vorm? Blader door het Koersdocument en ontdek o.a. meer over de bestuurlijke keuzes die we als gemeente maken.

Lees het Koersdocument

NRD Plan-MER

De gemeente is gestart met de voorbereiding van een omgevingsvisie. Gekoppeld daaraan wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

In deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt een voorstel gedaan voor de te onderzoeken milieuaspecten en de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.

Lees de NRD

Infographics Ontwerpend Onderzoek

Infographics ‘Ontwerpend Onderzoek’ die zijn gebruikt tijdens de Aandeslag-bijeenkomst.

Download infographics

Handreiking Participatie

Heb je een mooi plan? Bijvoorbeeld voor je woning of organisatie? Dan is het belangrijk dat je de personen en partijen betrekt die iets van jouw plan gaan merken. Waarom is dat belangrijk en waar kun je op letten?

Lees de handreiking

Checklist participatie

Deze checklist helpt je om de juiste personen en/of partijen te betrekken bij jouw plan.

Download de checklist

Infographic Participatie

Je hebt een plan. Waar begin je en hoe betrek je anderen daarbij?

Bekijk de infographic