Een terug- en vooruitblik

In de gemeente Doetinchem bereiden we ons al geruime tijd voor op de Omgevingswet die op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 van kracht wordt. In dit artikel lees je hoe we – mede met jouw inbreng in de deelvisies – verder werken aan een omgevingsvisie voor Doetinchem.

Hoe zat het ook alweer?
1 oktober 2022 of 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet van start. Deze wet versimpelt de regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, auto- en spoorwegen en water. De Omgevingswet bepaalt dat iedere gemeente een omgevingsvisie en een omgevingsplan moet maken. In de omgevingsvisie staat welke richting we op willen met onze leefomgeving.

Hoe moet de ruimte om ons heen eruit gaan zien? Om tot deze visie te komen, hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in elf deelgebieden nagedacht over welke kansen daar zijn. Voor elk deelgebied zijn de ideeën samengevat in een deelvisie. De omgevingsvisie wordt opgesteld aan de hand van zowel de opbrengst uit de deelvisies, het bestaande gemeentelijk beleid en ambities als de landelijke opgaven waar we mee te maken hebben. De deelvisies presenteren dus niet de definitieve plannen voor jouw woon- of werkomgeving.

Deelvisies
Allereerst willen we graag nogmaals iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan of gereageerd heeft op de deelvisies. Door jullie reacties hebben we een schat aan kennis en ideeën voor de komende jaren. Het is belangrijk te melden dat niet alle reacties passen in een omgevingsvisie voor de hele gemeente. Dat betekent niet dat deze reacties in de prullenbak verdwijnen. Alles wordt bewaard, want mogelijk kan een concreet idee een mooie plek krijgen binnen een project of plan op wijkniveau. Bijvoorbeeld: een bankje in een bepaalde straat kan best een goed idee zijn voor die specifieke straat, maar dat betekent niet dat we automatisch in de omgevingsvisie zetten dat er meer bankjes in de gemeente moeten komen.

Op weg maar een omgevingsvisie maken we een tussenstap: de omgevingsagenda
Wanneer we kijken naar de verschillende bouwstenen voor de omgevingsvisie zien we dat er binnen verschillende onderwerpen dilemma’s spelen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met uitdagingen die op grotere schaal spelen dan alleen binnen onze gemeente. Daarom maken we op dit moment nog geen concept-omgevingsvisie. We zetten een tussenstap: de omgevingsagenda. Daarin agenderen we onderwerpen waarvoor meer informatie nodig is om keuzes te kunnen maken. Als de koers helder is, leggen we die vast in de concept-omgevingsvisie.

Hoe komen we tot een omgevingsagenda?
Om tot de omgevingsagenda te komen, halen we uit alle bouwstenen de overeenkomsten: waar zijn we het over eens, wat past binnen ons beleid en bij onze (landelijke) ambities? Voor deze onderwerpen kunnen we concrete stappen zetten en kiezen we een richting in de omgevingsagenda.

Omgevingsagenda aan de hand van vier thema’s
Als we kijken naar alle bouwstenen, dan zien we in gemeente Doetinchem vier centrale thema’s terugkomen. Aan de hand van deze thema’s maken we de omgevingsagenda:

  • Doetinchem; werkgemeente met ruimte voor talent en innovatie
  • Doetinchem; voor mensen en ontmoeten
  • Doetinchem; woongemeente voor iedereen
  • Doetinchem; duurzaam

Wat gaat er nu gebeuren?
Binnen onze organisatie werken we verder aan de omgevingsagenda. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen tijdens een inzageperiode in juni reageren op deze concept-omgevingsagenda.

Tijdens deze periode kun je reageren op:

  • De onderwerpen waar we een keuze hebben gemaakt: herken jij je hierin? Heb je vragen of opmerkingen?
  • De onderwerpen die we geagendeerd hebben: ben je het eens met dit agendapunt? Mis je agendapunten?

We houden je op de hoogte van de manier waarop we de agendapunten verder oppakken en hoe je hier eventueel aan kunt bijdragen. Houd voor meer informatie www.omgevingswetdoetinchem.nl in de gaten.

Tijdspad

Periode Actie
Nu – 7 juni Gemeente geeft concept-omgevingsagenda vorm.
7 tot en met 27 juni Concept-omgevingsagenda ligt ter inzage voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Juli, augustus, september, oktober Verwerken van reacties op omgevingsagenda.
28 oktober Gemeenteraad besluit over de omgevingsagenda.
29 oktober en verder Aanvullende informatie verzamelen om van omgevingsagenda tot omgevingsvisie te komen.
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties