De afgelopen periode zijn er in de noordelijke wijken in Doetinchem (Overstegen, Schöneveld, IJkenberg, Bezelhorst en het buitengebied met buurtschap Zelhemse Broek) ideeën opgehaald over hoe dit gebied er in de toekomst uit moet gaan zien. Waar is behoefte aan? Wat moet behouden blijven en wat kan verbeterd worden?

De ideeën die zijn opgehaald gaan bijvoorbeeld over ‘het verduurzamen van woningen’, over ‘het versterken van het naoberschap’ en over ‘meer betaalbare woningen voor jongeren’. Al deze ideeën worden samengevat in een visie voor het gebied, een zogenaamde deelvisie. Heb jij ook ideeën? Of wil je graag jouw mening delen? Bekijk dan vanaf 21 augustus de deelvisie.

Reageren op deelvisie noordelijke wijken kan van 21 augustus tot en met 13 september
Omdat we de vakantieperiode ingaan en we iedereen de kans willen geven om te kunnen reageren, is besloten de reactietermijn op te schuiven. Op deze manier valt de reactietermijn maximaal 2 weken binnen de zomervakantie. Graag wijzen wij je via dit bericht alvast op de datum waarop de deelvisie online komt, zodat je hier rekening mee kunt houden. De deelvisie is vanaf 21 augustus te bekijken via deze website.

Blijf reageren! Ook ná de reactietermijn
Ook na 13 september is jouw mening, idee of wens meer dan welkom! Deze wordt dan niet meer verwerkt in de deelvisie, maar nemen we dan wel mee om tot één gemeentebrede omgevingsvisie te komen.