Heb jij een vraag over de Omgevingswet of wil je meer informatie? Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is de Omgevingswet?

Op dit moment zijn er tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Elke wet of regeling heeft eigen eisen. Dit maakt de wetgeving ingewikkeld en onoverzichtelijk.

Met de Omgevingswet bundelt de overheid al deze wetten en regelingen: 26 wetten inclusief 400 regelingen worden 1 wet. De Omgevingswet geldt voor elke gemeente in Nederland.

De Omgevingswet gaat over de ‘fysieke leefomgeving’. Wat betekent dit?

Met de Omgevingswet wil de overheid dat we de ‘fysieke leefomgeving’ beter en eenvoudiger inrichten. We hebben het dan over o.a.:

 • bouwwerken en infrastructuur
 • water(systemen), bodem en lucht
 • landschappen, natuur en cultureel erfgoed
 • sociale en gezondheidsaspecten, zoals luchtvervuiling, rolstoeltoegankelijkheid en groene schoolpleinen

De Omgevingswet gaat dus niet alleen puur om de inrichting van de fysieke leefomgeving. Sociale en maatschappelijke belangen zijn belangrijker dan ooit.

Waarom wordt de Omgevingswet ingevoerd?

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat de fysieke leefomgeving beter en eenvoudiger ingericht kan worden. De Omgevingswet heeft verschillende doelen.

Maatschappelijke doelen:

 • Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving
 • Een goede omgevingskwaliteit
 • De fysieke leefomgeving op een goede manier beheren, gebruiken en ontwikkelen

Verbeterdoelen:

 • Het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten
 • Een integrale benadering
 • Een actieve aanpak stimuleren
 • Processen (zoals vergunningaanvragen) versnellen en verbeteren

Wat verandert er voor jou?

Het wordt makkelijker om een plan in te dienen bij de gemeente. Je hoeft straks nog maar 1 vergunning aan te vragen, bij 1 digitaal loket (DSO). Complexe vergunningaanvragen handelen we straks af in 8 weken, in plaats van 26 weken.

Tegelijk kijken we als gemeente niet alleen naar specifiek beleid. Bij elk plan kijken we of het project bijdrage levert aan Doetinchem. Heeft je plan bijvoorbeeld een positieve invloed op klimaat, veiligheid of gezondheid?

Zo komen ideeën sneller van de grond, bijvoorbeeld voor je eigen woning, bepaalde bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen en cultureel erfgoed.

Wel is het zo dat we jou als initiatiefnemer vaker vragen om zelf op zoek te gaan naar draagvlak voor jouw idee. Zo is het belangrijk dat bijvoorbeeld buren en anderen in de omgeving het eens zijn met je plan.

Wat is een omgevingsvisie?

Binnen de Omgevingswet stelt elke gemeente een eigen Omgevingsvisie op. De omgevingsvisie is een strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van Doetinchem.

De omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en ruimte, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Wat is een omgevingsplan?

Tegelijkertijd met de omgevingsvisie stellen we als gemeente een omgevingsplan op. Dit plan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving van Doetinchem. Elke gemeente heeft 1 omgevingsplan.

De omgevingsvisie en het omgevingsplan ontstaan in Doetinchem tijdens het zogenaamde ‘ontwerpend onderzoek’. In dit cyclisch proces onderzoeken we welk vergunningsstelsel het beste past bij de gemaakte keuzes. En hoe we moeten omgaan met toezicht en handhaving. Samenwerking met inwoners en ondernemers is hierbij belangrijk.

Hoe bereidt de gemeente Doetinchem zich voor op de Omgevingswet?

Een speciaal projectteam van de gemeente Doetinchem zet zich hiervoor in. Begin 2019 is er een koersdocument vastgesteld door de gemeenteraad. Dit document geeft richting aan het opstellen van de omgevingsvisie. We doen dat volgens het ‘Ontwerpend Onderzoek’. Dat betekent dat we per deelgebied samen met inwoners de toekomst verkennen en richtingen voor die toekomst onderzoeken.

Voor het opstellen van de omgevingsvisie verzamelen we ook de mening en ideeën van jouw als inwoner, ondernemer of organisatie in Doetinchem. Online én tijdens bijeenkomsten. Heb je zelf een mooi idee voor de toekomst van de gemeente Doetinchem? Voor jouw straat, wijk, sportclub, bedrijf of een specifieke doelgroep?

Stuur je ideeën naar omgevingswet@doetinchem.nl. Dan ontvang je zo snel mogelijk een reactie.

Stel ook je vraag!
Staat je vraag er niet tussen? Stuur ‘m naar de projectgroep Omgevingswet via omgevingswet@doetinchem.nl. Dan ontvang je zo snel mogelijk een reactie van ons.