Hoe maken we de Omgevingswet sámen tot een succes? Deze vraag stond centraal tijdens de Omgevingswet-markt, die donderdag 21 februari plaatsvond in innovatiecentrum De Steck in Doetinchem. Van dorpsraden en (land)bouworganisaties tot gemeenteraadsleden en het waterschap: tientallen belanghebbenden kwamen bijeen om ideeën te delen en elkaar te inspireren.

De Omgevingswet treedt in 2022 in werking. Dan worden 26 bestaande wetten voor ruimtelijke ordening samengevoegd tot één. Wat gaat er veranderen? En wat betekent dit voor overheden, organisaties, clubs, stichtingen en verenigingen? Dáárover ging het deze middag.

Voor het eerst met elkaar in gesprek
Wethouder Ingrid Lambregts bijt de spits af. “Als gemeente zijn we al een aantal jaar intensief bezig met de voorbereiding op de Omgevingswet. En vandaag gaan we voor het eerst met u in gesprek. Het is de eerste bijeenkomst van vele die nog gaan volgen, want de Omgevingswet geven we vorm samen met u.”

Participatie? Vanzelfsprekend!
Lambregts vervolgt: “De Omgevingswet vraagt om dialoog met inwoners, ondernemers en bezoekers. In Doetinchem maken we dat al waar. Denk aan de transformatie van het winkelgebied De Veentjes, de herinrichting van de Terborgseweg en het ‘Aanvalsplan binnenstad’. We gaan altijd al het gesprek aan met de directe betrokkenen en dat bevalt ons erg goed. Zo geven we samen vorm aan het Doetinchem van de toekomst.”

Eenvoudig beter
Daarna is het woord aan Yana van Tienen, projectleider Implementatie Omgevingswet bij gemeente Doetinchem. “Het hoogste doel van de Omgevingswet is alles eenvoudig beter te maken. Een mooie uitdaging. Laten we zo goed mogelijk samenwerken en elkaar triggeren. Binnen het stadhuis doen we dat al, bijvoorbeeld met een mobiel kladblok. Een groot rijdend kladblok waarop iedereen zijn ideeën en visie kan delen met anderen.”

Kansloket en pop-up sportaccommodaties
Dat de genodigden in de zaal bruisen van de ideeën, blijkt wel uit de reacties. “Laten we een kansloket openen, waar je als inwoner of ondernemer terechtkunt met je ideeën voor de omgeving”. En: “Hoe zou het zijn als we in leegstaande gebouwen pop-up sportaccommodaties kunnen vestigen? Dan gaan nog meer mensen meer bewegen! Misschien kan de Omgevingswet dat mogelijk maken.”

Naar de marktkramen
Samen vormgeven aan het Doetinchem van de toekomst? De daad werd direct bij het woord gevoegd op de Omgevingswet-markt. In verschillende marktkramen gingen de gasten met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen van de Omgevingswet. Een aantal genodigden pitchten op een krat middenin de zaal hún idee voor de Omgevingswet:

Wieb Broekhuijsen
Bibliotheek Doetinchem

“Hoe mooi zou het zijn als Doetinchem als centrumgemeente van de Achterhoek alle facetten van onze regio representeert? Dan heb ik het over natuur, cultuur, industrie en water. Als metafoor zie ik onze bibliotheek als entree van de stad, daar waar alles samenkomt. Gevestigd in het industriële gebouw van het voormalig schoolgebouw ’t Brewinc. Met de Oude IJssel en de Bleek aan de ene zijde en het stadscentrum aan de andere zijde. En hoe mooi zou het zijn als we de Oude IJssel letterlijk de stad in brengen, via een stromende beek? Want water verbindt en brengt plezier.”

Alain van de Haar
Graafschap College

“Wil je iets bereiken? Heb je een droom voor Doetinchem? Trek dit dan tot in het extreme door. Maak het groot. Als je fietsen wilt stimuleren, durf dan te streven voor een volledig autoloos Doetinchem. Dit werkt prikkelend. We denken namelijk al snel in compromissen. ‘Autoloos, is dat wel reëel?’ ‘En de bereikbaarheid dan?’ Wat zou het mooi zijn als we dit kunnen loslaten. Dit brengt ideeën en plannen tot een hoger niveau. Dus: durf je uit te spreken, jaag je droom na en laat de ander zíjn verhaal doen.”

Henriëtte van der Loo
IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

“Vandaag sta ik hier als ecoloog. De Omgevingswet vraagt om inspraak van betrokkenen. Maar de natuur is zó complex, dat we niet kunnen verwachten dat inwoners hier alles over weten. Daarom pleit ik bij de gemeente voor het volgende: stel alstublieft een ecoloog aan in het bestuur, die over de grenzen heen kijkt. Want zonder ecoloog kunnen inwoners niets beginnen.”

Sander Palm
Sportservice Doetinchem

“Binnen de Omgevingswet zie ik fantastische kansen voor sport. Ik zie een Doetinchem voor me, waar we sportevenementen op de meest fantastische plekken organiseren. Bijvoorbeeld op het dak van het gemeentehuis! En waar de openbare ruimte één grote speeltuin of sportplek is. Zodat we laten zien dat sport en gezondheid vooral heel leuk is en iedereen enthousiasmeren.”

Gasten aan het woord
En hoe hebben de genodigden de Omgevingswet-markt ervaren? Welke inzichten hebben zij opgedaan? Welke vragen en ideeën hebben zij? Een greep uit de reacties:

Chris Derksen
Binnenstadsbedrijf Doetinchem
“Ik ben benieuwd wat de Omgevingswet betekent voor kleine ondernemingen. Als vertegenwoordiger van Doetinchemse ondernemers wil ik op de hoogte blijven van hoe de wetgeving werkt. Want het één haakt in het ander. Als een weg wordt opgebroken en een ondernemer heeft daar een terrasvergunning, hoe is het dan geregeld? Ik hoop overigens dat de gemeente bij de uitvoering van de Omgevingswet gaat werken met accountmanagers, zodat je één aanspeekpunt hebt.”

Johran Willigers
Bouwend Nederland
“Ook al is Doetinchem een krimpregio, er ligt een grote bouwopgave. Ik hoop dat we de Omgevingswet als een zegen kunnen zien en dat we goed kunnen samenwerken aan deze opgave. Nu zijn bouwbedrijven vaak nog gebonden aan complexe regels, hierdoor worden mooie plannen vaak niet uitgevoerd. Ik hoop dat de Omgevingswet deze regels écht eenvoudiger maakt, zodat het makkelijker wordt om te bouwen.”

Robert Remmelink (rechts op de foto)
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)
“Ik vind de Omgevingswet nogal ongrijpbaar. Ik kon het moeilijk plaatsen, maar vanmiddag wordt me veel duidelijk. Toch houden we altijd tegenstrijdigheden. Ecologie, economie en de burger hebben vaak verschillende belangen.”

Clemens Jansen (links op de foto)
LTO Noord
Clemens Jansen van LTO Noord wijst erop dat aan de gemeentegrenzen moet worden samengewerkt met andere gemeenten: “In de gemeente Bronckhorst maken ze ook een Omgevingsvisie. Aan de randen moeten deze wel aansluiten.”

Vincent Heuthorst
Gemeenteraadslid
Vincent Heuthorst herkent wat Robert Remmelink zegt: “Veel mensen zien liever een zonnepark dan een windmolen, maar je hebt 10 hectare grond nodig om met een zonnepark dezelfde capaciteit op te wekken als met een windmolen.”

Marius Wijers
Gemeenteraadslid
“Laten we dialoog voeren en keuzes maken. In de verschillende deelgebieden goede afstemming krijgen tussen bedrijven en inwoners. Daar is waar het mij in essentie om gaat.”

Johan van der Werf
Sociale Raad Doetinchem, Cliëntgroep (O)GGZ
“Ik ben benieuwd hoe de participatie is geregeld binnen de Omgevingswet. Je ziet dat er binnen nieuwe regelgeving steeds meer keuze-elementen zijn en   ik wil ontdekken hoe we die kunnen gebruiken in ons advies richting de gemeenteraad.”

Sandra van Laarschot
Zorgconsulent bij Philadelphia Zorg
“Goed dat de gemeente ons voor deze bijeenkomst uitnodigt, zo blijven we op de hoogte. Eerlijk gezegd wist ik nog niet veel van de Omgevingswet, ik ging er vanmiddag blanco in. Het is me zeker duidelijker geworden. Zo hebben we voor onze cliënten een grote behoefte aan doorstroomwoningen. Via de Omgevingswet kunnen we daar wat aan doen.”

Jan Lodder
Dorpsraad Wehl en Nieuw-Wehl
“Ik wil graag weten wat ons als dorpsraad staat te wachten. Daarom ben ik er vanmiddag bij. Met de dorpsraad organiseren we zogenoemde dorpsplanavonden, voor zowel de jongere inwoners, de middengroep als de seniore bewoners. Zo komen we erachter wat de inwoner wil. Die inzichten willen we graag verbinden met de Omgevingswet. Verder zet ik me binnen de Dorpsraad vooral in voor duurzaamheid. Zo willen we in de toekomst graag windmolens bouwen in Wehl. Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt onder de Omgevingswet.”

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties