In 2022 gaat de Omgevingswet van start. Wat gaat er zoal veranderen? Welke kansen biedt de wet voor jou als inwoner of ondernemer van Doetinchem? En welke spelregels gelden er? Wethouder Ingrid Lambregts vertelt.

Ingrid Lambregts is sinds 2014 wethouder in Doetinchem. “Mijn portefeuilles zijn onder meer ruimtelijke ordening, dorp-, wijk- en buurtontwikkeling en de binnenstad. Zo ben ik ook nauw betrokken bij de Omgevingswet.”

Minder wetten en regels
Wat er gaat veranderen? Ingrid: “De regels voor ruimtelijke ontwikkeling worden simpeler. Misschien heb je het destijds gezien op het nieuws: oud-minister Melanie Schultz die vond dat het makkelijker moest zijn om plannen voor je buurt, woning, bedrijf, dorp of stad van de grond te krijgen. Daarom gaan we van 26 wetten naar 1. Met minder regels.”

Direct inzicht: wat kan wel, wat kan niet?
Ze vervolgt: “Er komt één loket waar je een aanvraag kunt doen. Dat betekent minder administratie voor jou als aanvrager. Ook krijg je sneller inzicht of iets wel of niet kan. Wil je een uitbouw aan je woning, een natuurspeelpark aanleggen of een kleine windmolen plaatsen samen met je buren? Dan kun je online zien of dit vergunningsvrij is. Wel is het belangrijk dat je zélf je omgeving meeneemt in je plan en draagvlak creëert.”

Vanaf het begin meedenken
Een ander belangrijk doel van de wet is meer participatie. “Dit betekent dat je in een vroeg stadium betrokken wordt bij initiatieven in jouw omgeving. Stel dat de gemeente, een buurtgenoot, ondernemer, projectontwikkelaar of (maatschappelijke) organisatie een plan heeft. Dan kun je hier vanaf het allereerste begin over meepraten en -denken. Van jou wordt verwacht dat je anderen ook op tijd bij je eigen plannen betrekt.”

Dankzij participatie bruist het weer op de Veentjes
In Doetinchem is participatie al heel gewoon. “Neem de herinrichting van winkelgebied de Veentjes in het stadscentrum. Veel winkelpanden stonden leeg. Daarom hebben we ondernemers en omwonenden gevraagd: hoe kunnen we de Veentjes toekomstbestendig maken? Hieruit kwamen 3 scenario’s. Nu maakt leegstand plaats voor moderne woningen en veel groen. Het gaat weer bruisen!”

Wehl en Gaanderen: actief samenwerken
Ook in Wehl en Gaanderen gebeurt er al veel. “In Wehl werken we samen met de Dorpsraad en de Wehlse Ondernemers Vereniging aan het versterken van het dorpshart. En in Gaanderen hebben we in overleg met inwoners een tunnel onder het spoor gerealiseerd, nadat een klaphek bij een onbeveiligde spoorwegovergang vanwege de veiligheid was verwijderd. Inwoners kunnen nu weer veilig en snel naar de andere kant van het spoor. Zij hebben deze doorgang zelf geïnitieerd. Dat vind ik prachtig. Het is precies wat de Omgevingswet beoogt.”

Omgevingsvisie
Binnen de Omgevingswet stelt elke gemeente ook een Omgevingsvisie op. Een strategische langetermijnvisie voor de leefomgeving van heel Doetinchem. “Ook hier vragen we om jouw ideeën. Om dit behapbaar te maken, hebben we Doetinchem opgesplitst in 11 deelgebieden. Elk gebied krijgt een procesleider die samen met geïnteresseerden gaat kijken naar de toekomst van dat gebied. Alle verzamelde ideeën en informatie bundelen we in online storymaps. Zo ontstaan er 11 gebiedsportretten, die de basis vormen voor de Omgevingsvisie.”

Spelregels en keuzes maken
Dus: meedenken? Ja graag! Tegelijk zijn er spelregels. “Als gemeente hebben we ook doelstellingen. Denk aan de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Het is belangrijk dat er straks een Omgevingsvisie ligt waarin we die doelstellingen halen. Soms moeten er dus integrale keuzes gemaakt worden.”

Laat je verrassen
Ingrid besluit: “De Omgevingswet biedt prachtige kansen voor onze gemeente. Ik hoop dat er straks een Omgevingsvisie ligt waarin iedereen zich kan herkennen. Daarom: denk mee, deel je ideeën en laat je verrassen hoeveel invloed je als inwoner hebt over de toekomst van Doetinchem.”

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties